Disclaimer

Hoewel Minerva Development b.v. de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het samenstellen van deze website, kan zij niet instaan voor de juist- en volledigheid van de op deze website beschikbare informatie.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd en de inhoud van deze website is niet noodzakelijkerwijs actueel. Minerva Development b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze dan ook ontstaan die het gevolg is van het gebruik van op de website beschikbare informatie (waaronder verwijzingen naar websites van anderen) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

Alle rechten voorbehouden
Aan de verstrekte informatie betreffende de projecten de op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. © 2022 - Minerva Development B.V.